Top
Strawelte - De Roeger as froeger (DVD)
  • Strawelte - De Roeger as froeger (DVD)
16,95
Verwachte levertijd: 3 dagen


It swit, it bier en de fans spotte hast ût de beeldbuis wei. Jo binne waskôgge foar dat jo de DFD yn op "play" sette. Krapoan twa en een heal oere totale Wille-Punk ferbjustering:

Wâldrock
De Mem fan Doutzen
Backstage by DE konserten
DE memorabele minuut stilte
IT fleantûg (!?)
...... Koartom: Nea sil Strawelte wer op IT podium stean, mar ast wytte wolst hoe at it der foarstie mei hun "Roeger As Froeger" tour dan is disse DFD een skiifke wêrst nei 100 kear sjen nog dyn nogt nog net fan hast!! (o ja... en soargje wol dast ek alles sjochts wat der op stiet).


Artikelnummer: DVD